Teemme Carunalle helikopterisahausta Koillismaalla kesällä 2020

Sähkönjakelija Caruna tarkastaa ja sahaa helikopterin avulla oksistoa sähkölinjojen varrelta kesällä 2020. Työ tehdään säiden salliessa 15.6. alkavalla viikolla, kuitenkin viimeistään kesä- heinäkuun aikana. Säännöllinen sahaus vähentää puiden aiheuttamia sähkökatkoja.

Helikopterin voi nähdä eri puolilla Koillismaan aluetta. Toiminta painottuu Kuusamon, Taivalkosken ja Ranuan alueille. Työ tehdään 15.6. alkavalla viikolla, kuitenkin viimeistään kesä-heinäkuun aikana. Työt kestävät arviolta kolme viikkoa.

Lisää tietoa Carunan sivuilla

Lappeenrannan Energiaverkot raivauttaa helikopterilla puustoa maaliskuun puolestavälistä alkaen

Lappeenrannan Energiaverkot raivauttaa helikopterilla puustoa maaliskuun puolesta välistä alkaen Lappeenrannassa, Lemillä, Taipalsaarella ja Savitaipaleella. Keskijänniteverkolla helikopteri sahaa reunapuiden oksia kohteissa, joissa on havaittu johtoaukon kaventumista. Suurjänniteverkolla sahataan reunapuiden latvoja, jolloin puut kaatuessaan eivät yletä sähköjohdolle.

Raivaustyön arvioidaan kestävän n .2kk lento-olosuhteista riippuen. Helikopterisahauksella pyritään lisäämään sähköjakeluverkon käyttövarmuutta kun liian lähelle kasvavat oksat poistetaan tai suurjänniteverkolla katkaistaan se osa latvasta, joka ylettäisi kaatuessaan osumaan johtoon. Maasta käsin tehtynä työ olisi todella hidasta tai jopa paikon mahdotonta.

Käyttömestari Jarno Kähö muistuttaa, että sähkölinjoja uhkaavien puiden raivaustyöt saattavat aiheuttaa lyhytkestoisia sähkökatkoja, jos oksia pääsee putoamaan johtojen päälle.

-Sähköt pyritään palauttamaan mahdollisimman nopeasti takaisin asiakkaille, eikä katkoista tarvitse ilmoittaa vikailmoitusnumeroon. Sahaustyötä suorittavaan helikopteriin pitää myös muistaa pitää riittävä noin 100 metrin turvaväli, jos alueella sattuu liikkumaan.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy pahoittelee sahauksesta aiheutuvaa meluhaittaa.

Tarkemmat sahauskohteet viereisessä kuvassa.