Miksi raivata helikopterilla?

Hoitamalla metsää raivaamalla puiden oksat pois sähkölinjojen vierustoilta estetään sähkökatkoja ja maastopaloja sekä varmistetaan johtojen käyttöturvallisuus.

Sen lisäksi että sähköt ovat päällä on helikopterilla tehtävän raivaustyön hyödyt seuraavat:

 • Puut sahataan latvasta alaspäin:
  • Ei roikkuvia oksia
  • Muuttaa puun tasapainoa, jolloin puu kaatuu pois linjalta.
  • Linjojen kunto voidaan tarkastaa samalla, kun oksat eivät peitä linjaa.
  • Johtojen päälle kaartuvat nuoret puut voi katkaista
 • Sopii vaikeakulkuiseen maastoon
 • Aluskasvillisuus ei vahingoitu, kun työ tehdään ilmasta käsin.
 • Raivaus on tehokasta ja siksi meluhaitta on lyhytaikaista
 • Sahaus ei vaadi toimenpiteitä alueen asukkailta tai verkkoyhtiöltä
  • Alamies seuraa kopteria ja huolehtii osaltaan turvallisuudesta

Helikopterilla tehtävässä metsänhoidossa otetaan aina huomioon
metsälain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093
ja
luonnonsuojelulain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 määräykset.

Kunnossapitosahaukset Etelä-Suomen Saaristoaluella Hanko-Inkoo 15.8-15.9 välisenä aikana. Röjningar av elnätet i skärgårdsområdet Hangö-Ingå 15.8-15.9

Raivaamme helikopterilla 14.8-15.9. välisenä aikana Carunan verkon sähkölinjoille riskiä aiheuttavia oksia Hangon ja Inkoon välisellä saaristoalueella.

Heliwest Oy raivaa helikopterilla arkipäivisin valoisana aikana kello 8–17 välillä aina sään salliessa. Helikopterin lentokorkeus sahauksen aikana on noin 20–50 metriä.

Pahoittelemme helikopteriraivausten aiheuttamaa meluhaittaa. Pyrimme sovittamaan helikopterin lentokorkeutta ja -nopeutta kohteen mukaan. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan kiertämään tai lisäämään lentokorkeutta niiden tilojen kohdalla, joiden mailla pidetään eläimiä.

Sahauksen aikana helikopterin alapuolella maastossa liikkuu sähköasentaja turvallisuuden varmistamiseksi. Mikäli Heliwestillä on tarve säilyttää helikopteria yksityisen mailla, sovimme siitä etukäteen maanomistajan kanssa. Toiminta ei vaadi asiakkailtamme tai alueen maanomistajilta toimenpiteitä.

Lisätietoa: www.caruna.fi.

 

Under perioden 14.8-15.9. röjer vi grenar i Carunas nät med hjälp av helikopter i skärgårdsområdet mellan Hangö och Ingå för att minimera risker för skador på ellinjerna.

Heliwest Oy röjer området med hjälp av helikopter under den ljusa tiden på dygnet och då vädret tillåter om vardagar kl. 8–17. Under röjningsarbetet då grenar sågas av kommer helikoptern att flyga på en ungefär 20-50 meters höjd.

Vi beklagar bullerstörningar som orsakas av röjningen med helikopter. Vi strävar efter att anpassa helikopterns flyghöjd och hastighet till området. Om möjligt strävar vi även efter att antingen flyga runt eller att flyga på en högre höjd runt gårdar med djur.

Under röjningsarbetet kommer elmontörer att röra sig i terrängen där de ser till att grenarna sågas av på ett sätt som uppmärksammar säkerheten på området. Ifall Heliwest har behov att förvara helikoptern på privat mark, kommer vi att avtala om det i förväg. Röjningsarbetet kräver inga åtgärder av våra kunder eller markägare.

Mer info: www.caruna.fi/se.

Lisätietoja / information:

Carunan asiakaspalvelu/ kundtjänst, p. 0200 23222 (arkisin klo 8-16)
Dick Lindholm,  toimitusjohtaja/ VD, Heliwest Oy, p. 040 552 212
Jan-Erik Luther, kehitysjohtaja/ utvl. dir, Heliwest Oy, p. 040 716 9692