Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2019

Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2019

 

De fleste kommunene vil få besøk av helikopteret to ganger (forskjellige dager). Den første gangen flyr vi over de minste høyspentlinjene (distribusjonsnettet) og den andre gangen flyr vi over de største høyspentlinjene (Regionalnettet). Vi inspiserer ikke lavspentnettet som går inn til det enkelte hus.

Flyplan: 

Flyplanen oppdateres løpende.

 

 

Kommune Planlagt flyving (dato) Kommentar
Arendal 17.06
Tvedestrand 17.06
Risør 17.06
Vegårshei 17-06
Gjerstad Ikke planlagt
Froland (syd) 17.06
Birkenes 17.06
Grimstad 17.06-18.06
Lillesand 17.06-18.06
Kristiansand 17.06-18.06
Mandal Ikke planlagt
Søgne Ikke planlagt
Lindesnes Ikke planlagt
Sogndalen Ikke planlagt
Froland ( nord) Ikke planlagt
Iveland Ikke planlagt
Vennesla Ikke planlagt
Evje og Horness Ikke planlagt
Åseral Ikke planlagt
Songdal Ikke planlagt
Audnedal Ikke planlagt
Lyngdal Ikke planlagt
Kvinesdal Ikke planlagt
Haegebostad Ikke planlagt
Flekkefjord Ikke planlagt
Marnadal Ikke planlagt
Farsund Ikke planlagt
Nissedal Ikke planlagt
Sirdal Ikke planlagt
Bygland Ikke planlagt
Valle Ikke planlagt
Bykle Ikke planlagt
Åmli Ikke planlagt

 

Kontaktinfo:

info@heliwest.fi

For akutte henvendelser:  Telefon +47 952 04 900