Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2020

Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2020

De fleste områder vil få besøk av helikopteret to ganger (forskjellige dager). Den første gangen flyr vi over de minste høyspentlinjene (distribusjonsnettet) og den andre gangen flyr vi over de største høyspentlinjene (Regionalnettet). Vi inspiserer ikke lavspentnettet som går inn til det enkelte hus.

Flyplan: 

Flyplanen oppdateres løpende.

 

Sted Planlagt flyving  Kommentar
Åmli Ikke planlagt
Nissedal Ikke planlagt
Froland ( nord) Ikke planlagt
Vegårshei Ikke planlagt
Risør Ikke planlagt
Gjerstad Ikke planlagt
Tvedestrand Ikke planlagt
Birkenes Ikke planlagt
Froland (syd) Ikke planlagt
Bygland Ikke planlagt
Valle Ikke planlagt
Bykle Ikke planlagt
Arendal Ikke planlagt
Grimstad Ikke planlagt
Sirdal Ikke planlagt
Lillesand Ikke planlagt
Kristiansand Ikke planlagt
Songdalen Ikke planlagt
Søgne Ikke planlagt
Iveland Ikke planlagt
Vennesla Ikke plalagt
Evje og Hornnes Ikke planlagt
Åseral Ikke planlagt
Audnedal Ikke planlagt
Lyngdal

03.06

Værforbehold

Kvinesdal

03.06-04.06

Værforbehold

Hægebostad Ikke planlagt
Flekkefjord

03.06-04.06

Værforbehold

Marnardal Ikke planlagt
Farsund

03.06-04.06

Værforbehold

Lindesnes Ikke planlagt

 

Kontaktinfo:

Administrasjon :info@heliwest.fi

Operativt : Per-Ivar@Sandenconsulting.no

For akutte henvendelser:  Telefon +47 952 04 900