Röjning

Klimatförändringen ökar trädens tillväxttakt  även i de nordliga regionerna och därför är det ofta på sin plats att röja trädtoppar och kvistar med jämna mellanrum.

Våra röjningar är effektiva och sparar naturen och omgivningen bl.a. i form av ljudskador och trädens livslängd genom skonsamt förfarande, även i svår terräng.

Våra tjänster omfattar:
– Kvistsågningar
– Toppsågningar

Kvistsågnings video