Oksimme Elenian 20 kV johtoalueita Jämsässä ja Kuhmoisissa 1.10-2018.–15.12.2018

Oksimme helikopterilla puustoa Elenian 22kV johtoalueilta Jämsän Arvajan alueella ja Kuhmoisissa Haukkasalo-Harjunsalmi-Kärpänkylä-Tehinniemi alueilla 1.10-2018.–15.12.2018 .

Raivauksella poistetaan myös sähköjohdon yläpuolella olevat oksat, jotka saattavat häiritä sähköjakelua.

 

Raivauksessa puustoa joudutaan oksimaan mahdollisesti myös piha-alueilta. Raivaus perustuu sähköturvallisuusmääräyksiin ja kuuluu toimenpitei­siin, joilla parannamme sähkönjakelun varmuutta.

Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Pyy­dämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä urakoitsijaamme, jos raivaukselle on erityisiä esteitä.

Työkohteen ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu myös alamiehiä joidenka tehtävänään varmistaa turvallisuus.

Mikäli raivausta ei voida suorittaa helikopterilla, tehdään raivaus myöhemmin jollain toisella tavalla. Esimerkiksi ilmajohtolinjan alapuolella sijaitseva kasvusto poistetaan maasta käsin.

Turvallisuussyistä  pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhyitä sähkökatkoja.

Töitä tehdään mahdollisesti myös viikonloppuisin.

Pahoittelemme raivaustyöstä aiheutu­vaa haittaa.

 

Lisätietoja:

Heliwest Oy

info@heliwest.fi

puh : 0400618014

 

Kartta sahattavista alueista:

Asutuskeskuksen lähellä voi kokenut sahata turvallisesti

 Yksityiskohtaisen ennakkosuunnittelun ansiosta Espoossa Carunan kanssa tehty raivausprojekti sujui ongelmitta ja päättyi etuajassa.

Tiheästi asutulla alueella sahaamisessa on omat haasteensa ja pääsimme jälleen kerran hyödyntämään yli 23 000 raivaustunneista saamaamme kokemusta sahatessamme Espoossa lähellä asutuskeskusta.

Carunan kanssa tehty raivausprojekti osoitti, kuinka hyvällä yhteistyöllä ja yksityiskohtaisella suunnittelulla asutuksenkin keskellä voidaan sahata turvallisesti.

Sahattaessa turvallisuutta oli varmistamassa parhaimmillaan neljä henkilöä ja huolehtimassa, että katsojat pysyvät riittävän kaukana työkohteesta. Yksi henkilö piti aina laskeutumispaikkaa vapaana ja tankkasi helikopteria.

Ennakkosuunnittelussa otetettin turvallisuuden lisäksi erityisesti huomioon tiedottaminen. Alueen asukkaille jaettiin tietoa henkilökohtaisten kirjeiden ja yhteydenottojen lisäksi nettisivustoilla ja mediassa.

Huolellisen suunnittelun ansiosta yllätyksiä ei tullut ja yhteistyöllä projekti toteutettiin suunniteltua nopeammin. Caruna päättyi helikopteriraivaukseen juuri siksi, että projekti on nopea ja häiriö asukkaille mahdollisimman pieni.

Kunnianhimoisesta aikataulusta huolimatta raivauksen laadusta ei tingitty. Raivaus tehtiin huolellisesti eikä linjojen päälle jätetty kasvua roikkumaan. Linjojen alla oleva kasvusto poistettiin käsityönä. Kun linjoilla ei ole puita, niin kesäaikana esimerkiksi maastopalon sattuessa sähkökatkon riski on pienempi.

”Olemme sahanneet ympäri Euroopan vastaavia kohteita, mutta kaupunkiympäristössä on aina omat tiedottamis- ja turvallisuushaasteensa. Onnistuminen vaatii siksi tiivistä yhteistyötä ja myös verkkoyhtiön aktiivista osallistumista ja kehityshalukkuutta. Tästä erityiskiitos Carunalle”, kiittää Heliwestin kehitysjohtaja Jan-Erik Luther.

”Luotettavan ja häiriöttömän palvelun varmistamiseksi päädyimme Espoon alueella helikopteriraivaukseen. Asutuskeskus on haastava ympäristö suuren asukastiheyden ja vilkkaan liikenteen vuoksi, mutta hyvällä viestinnällä ja yhteistyöllä projekti sujui ennakoitua nopeammin. Palautteiden perusteella helikopteriraivaus oli pääsääntöisesti myös asiakkaiden mielestä hyvä raivaustapa ja täten onnistunut valinta.” , toteaa kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa.

Sahausta pyöräilytien vieressä