Montering av omgivningssensorer och fågelmarkörer POWER ON!

Klimatförändringen som har lett till extrema väderförhållande, har gjort det viktigare än tidigare att mäta lokala miljön och kraftledningarnas tillstånd. Även på grund av ökade säkerhets- och miljöregler finns ett ökat behov av att undvika fågelkollisioner med kraftledningar.

Traditionellt har fastsättning av fågelmarkörer och sensorer varit farlig, långsam och gjorts utan spänning. Vi har introducerat en ny lösning för att fästa sensorerna och Firefly bird fågelskrämmör på hög- och mellanspänningsledningar med hög säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Installationen har gjorts tidigare för hand eller drönare, som antingen är långsam eller har andra problem som störningar som kommer från linjer underspänning.

Metoden är nu i ett skede där vi har gjort fullt fungerande produktionsdemonstrationer med Digitas sensorssystem för Fingrid och Caruna.

Hör gärna av dig till oss angående mer information eller för en presentation.

 

 

 

 

 

 

 

Info om omgivningssensorer

The FireFly prevent collisions with power lines

Helikopter toppsågningar i Vasa Elnäts 110 kv nätverk hösten 2021

Under uppdrag av Vasa Elnät toppsågas riskträd, som har risken att falla på  110 kV (kilovolt)  kraftledningar. Sågningen sker nära kraftlinjer under hösten 2021

Förutom 22kv distributionsnätverk innehar Vasa Elnät även ett högspännings (110kV) el-distributionsnätverk.   Strömnätet utvecklas och underhålls kontinuerligt för att säkerställa ostörd strömfördelning och elektrisk säkerhet.

Vasa Elnät har beställt från Heliwest Oy toppsågning i transmissionsledningens kant zon och i vissa fall utanför den. Arbetet görs genom helikopter toppsågning var risk trädtoppar kapas till den del som riskerar elsäkerheten . Träden kapas inom och utanför transmissionslednings zonen enligt behov. Målet är att uppnå och bibehålla status som krävs av elmarknadslagen 50 §, där strömförsörjningen inte störs av träd som faller på kraftledningar. De åtgärder som nu vidtas kommer att säkerställa tillförlitligheten av elförsörjningen under de kommande 5 till 10 åren och huvudsakligen behöver inte träden heller kapas de kommande 5 till 10 åren. Åtgärderna minskar inte trädets tjocklekstillväxt och minskar ej skogens värde.

 

Ifall träden inte går att behandla med helikoptersågning, kommer riskträden att fällas manuellt med hjälp av skogshuggare. De fällda träden förblir på fällstället för  markägarens  utnyttjning.

På grund av fallande trädtoppar ber vi att ni håller ett säkerhetsavstånd på 90 minst meter till helikoptern. Vi rekommenderar att följa länken till säkerhetsanvisningarna som finns på denna sida.

Instruktioner för fastighetsägaren

Informera oss ifall ni har ljudkänsliga husdjur (t.ex. hästar, får eller pälsdjur) nära kraftledningen som skall hanteras.

Vi ber er även informera eventuella hyresgäster på er fastighet om sågningarna.

Ifall ni önskar att fälla de toppsågade träden, kan ni göra det vid en lämplig tidpunkt.
Särskild försiktighet bör utövas vid fällning av träd nära ellinjer.

Mer information finns  broschyren  som kan laddas ned från Tukes webbsida:

https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Hengenvaara_esite.pdf

Ifall er fastighet saknar riskträd nära kraftledningen eller i närområden utanför transmissionsledningen, är denna anmälan onödig.

Läs dock de bifogade anvisningarna för vistelse  nära elnätet.

 

OBS!

Håll 90 meters skyddsavstånd till helikoptern och rapportera din vistelse till nedanstående kontaktperson .

I närheten av helikoptern är minimi skyddsutrustning varselfärg väst / jacka och hjälm.

Kontaktinformation :

Olavi Koskinen / Jouko Kemppi tfn  040 187 8084

info@heliwest.fi ( även på svenska)

eller
Jarno Paavola,

tel 06 324 5295,

Jarno.Paavola (at) vaasansahkoverkko.fi

 

 

Karta, linjer som skall röjas märkta med rött

 

Tapio ohjekortti, reunametsien hoito (ladattava PDF tiedosto)