Montering av omgivningssensorer och fågelmarkörer POWER ON!

Klimatförändringen som har lett till extrema väderförhållande, har gjort det viktigare än tidigare att mäta lokala miljön och kraftledningarnas tillstånd. Även på grund av ökade säkerhets- och miljöregler finns ett ökat behov av att undvika fågelkollisioner med kraftledningar.

Traditionellt har fastsättning av fågelmarkörer och sensorer varit farlig, långsam och gjorts utan spänning. Vi har introducerat en ny lösning för att fästa sensorerna och Firefly bird fågelskrämmör på hög- och mellanspänningsledningar med hög säkerhet, kvalitet och produktivitet.

Installationen har gjorts tidigare för hand eller drönare, som antingen är långsam eller har andra problem som störningar som kommer från linjer underspänning.

Metoden är nu i ett skede där vi har gjort fullt fungerande produktionsdemonstrationer med Digitas sensorssystem för Fingrid och Caruna.

Hör gärna av dig till oss angående mer information eller för en presentation.

 

 

 

 

 

 

 

Info om omgivningssensorer

The FireFly prevent collisions with power lines