Latvasahaukset Lappeenrannan Energiaverkot Oyn 110 kilovoltin verkossa kevään 2020 aikana

Lappeenrannan Energiaverkot Oyn toimeksiannosta  sahataan 110kV (kilovoltin) voimajohdon läheltä johtoa vaarantavien puiden latvoja  kevään 2020 aikana

Lappeenrannan Energiaverkot Oy vastaa noin 57 000 asiakkaan sähkönjakelun lisäksi omistamansa 110 kV suurjänniteverkon sähkönsiirrosta. Tähän suurjännite alueverkkoon kuuluu noin 72 km sähköjohtoja. Sähköverkkoa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti häiriöttömän sähkönjakelun ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi.

Lappeenrannan Energiaverkot Oy on tilannut Heliwest Oy:ltä suurjännitejohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevien puiden latvasahauksen. Työ tehdään helikopterisahauksena, jossa puiden latvoista katkaistaan sähköjohdon käyttövarmuutta uhkaava osa pois. Käytännössä sähköjohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevia ylipitkiä puita lyhennetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää sähkömarkkinalain 50§ mukainen tila, jossa sähköverkon toiminta ei häiriinny sähkölinjojen päälle kaatuvista puista. Nyt tehtävillä toimenpiteillä parannetaan sähköverkon luotettavuutta eikä puita todennäköisesti tarvitse käsitellä seuraavaan 5-10 vuoteen. Toimenpiteet eivät vahingoita puuston paksuuskasvua tai vähennä metsän arvoa

 


Lunastusrajan ylittävät puut ja muut linjalle kaatuessaan ylettyvät puut latvotaan käyttövarmuuden takaamiseksi

Mikäli puustoa ei voida käsitellä helikopterilla, metsurit kaatavat ylipitkät puut latvasahauksen jälkeen. Ennen puiden kaatoa olemme kuitenkin vielä yhteydessä maaomistajiin.

Kaadetut puut jäävät hakkuupaikalle maanomistajan hyödynnettäväksi.

Putoavien latvusten takia pyydämme, että pidätte sahauksen aikana vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen. Muutoinkin on syytä noudattaa tämän tiedotteen liitteenä olevissa esitteissä olevia turvaohjeita.

Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikopteriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Helikopterin läheisyydessä vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/ takki ja suojakypärä.

 

Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikopteriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Helikopterin läheisyydessä vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/ takki ja suojakypärä.

 Ohjeita kiinteistönomistajalle

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli kiinteistöllänne on käsiteltävän voimajohdon läheisyydessä, meluherkkiä tuotantoeläinaitauksia tai -tarhoja.

Lisäksi jos kiinteistöllänne on esimerkiksi vuokralaisia, niin pyydämme teitä välittämään tiedon tehtävistä toimenpiteistä myös heille.

Jos haluatte kaataa sahatun puun on sähköjohtojen läheisyydessä tehtävässä kaadossa on latvasahauksesta huolimatta noudatettava erityistä varovaisuutta. Lisätietoa turvallisuudesta löytyy Tukesin verkko-sivuilta ladattavasta ”Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä” -esitteestä.

https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Hengenvaara_esite.pdf

Jos tilallanne ei ole metsää voimajohdon johtoalueella tai voimajohtoalueen ulkopuolisia riskipuita, on tämä ilmoitus sahauksen osalta Teille aiheeton.

Pyydämme Teitä siitä huolimatta tutustumaan liitteen ohjeisiin turvallisesta toiminnasta voimajohdon läheisyydessä.

 

Lisätietoa :

 

Kartta, sahattavat johto-osuudet ( sahattavat osuudet merkitty punaisella)

 

Tapio ohjekortti, reunametsien hoito (ladattava PDF tiedosto)

Yhteystiedot

Lisätietoja toimenpiteistä antaa:

Jouko Kemppi puh

040 187 8084

info@heliwest.fi

tai

Lappeenrannan Energiaverkot Oy

Jarno Kähö

Käyttömestari

puh. 050 339 9385

jarno.kaho@lreoy.fi

 

Yhteistyöterveisin,

Heliwest Oy ja Lappeenranna Energiaverkot Oy