Suoritamme Vakka-Suomen Voimalle helikopteriraivauksia joulukuusta ensi vuoden puolelle

Vakka-Suomen Voima Oy parantaa sähköverkon toimitusvarmuutta raivauttamalla sähkölinjojen reunapuustoa 20 kV:n voimalinjojen läheisyydessä Rauman itäpuolella, Lapin alueella, Euran Mestilässä, Laitilan Katinhännässä ja Kaivolassa sekä Uudenkaupungin pohjoispuolella.

Helikopterin avulla tehtävässä oksasahauksessa puiden oksia sahataan sen verran, että runkoon jäävä oksiston pituus on noin 50 cm. Puusto kestää oksasahauksen aiheuttaman oksien katkaisun hyvin ja lahovauriot ovat äärimmäisen harvinaisia. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Lisää tietoa Vakka Suomen Voiman sivuilta