Latvasahaukset Vaasan Sähköverkot Oyn 110 kilovoltin verkossa syksyn 2021 aikana

Vaasan Sähköverkot Oyn toimeksiannosta  sahataan 110kV (kilovoltin) voimajohdon läheltä johtoa vaarantavien puiden latvoja  syksyn 2021 aikana

Information på svenska

Vaasan Sähköverkko  vastaa noin alueen yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelun lisäksi osaltaan myös  110 kV suurjännitteisen jakeluverkon sähkönsiirrosta. Sähköverkkoa kehitetään ja ylläpidetään jatkuvasti häiriöttömän sähkönjakelun ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi.

Vaasan Sähköverkko on tilannut Heliwest Oy:ltä voimajohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevien puiden latvasahauksen. Työ tehdään helikopterisahauksena, jossa puiden latvoista katkaistaan voimajohdon käyttövarmuutta uhkaava osa pois. Käytännössä voimajohdon reunavyöhykkeellä ja sen ulkopuolella olevia ylipitkiä puita lyhennetään tarpeen mukaan. Tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää sähkömarkkinalain 50§ mukainen tila, jossa verkon toiminta ei häiriöidy sähkölinjojen päälle kaatuvista puista. Nyt tehtävillä toimenpiteillä varmistetaan sähkönjakelun luotettavuus seuraaviksi 5-10 vuodeksi eikä puita todennäköisesti tarvitse käsitellä seuraavaan 5-10 vuoteen. Toimenpiteet eivät vahingoita puuston paksuuskasvua tai vähennä metsän arvoa

 


Lunastusrajan ylittävät puut ja muut linjalle kaatuessaan ylettyvät puut latvotaan käyttövarmuuden takaamiseksi

Mikäli puustoa ei voida käsitellä helikopterilla, metsurit kaatavat ylipitkät puut latvasahauksen jälkeen. Ennen puiden kaatoa olemme kuitenkin vielä yhteydessä maaomistajiin.

Kaadetut puut jäävät hakkuupaikalle maanomistajan hyödynnettäväksi.

Putoavien latvusten takia pyydämme, että pidätte sahauksen aikana vähintään 90 metrin turvaetäisyyden johtoalueeseen. Muutoinkin on syytä noudattaa tämän tiedotteen liitteenä olevissa esitteissä olevia turvaohjeita.

Turvallisuutenne vuoksi, mikäli vierailette työmaalla, huomioikaa 90 metrin varoetäisyys helikopteriin ja ilmoittakaa tulostanne työkohteen yhteyshenkilölle. Helikopterin läheisyydessä vähimmäissuojavarustus on huomiovärinen liivi/ takki ja suojakypärä.

 Ohjeita kiinteistönomistajalle

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli kiinteistöllänne on käsiteltävän voimajohdon läheisyydessä, meluherkkiä tuotantoeläinaitauksia tai -tarhoja.

Lisäksi jos kiinteistöllänne on esimerkiksi vuokralaisia, niin pyydämme teitä välittämään tiedon tehtävistä toimenpiteistä myös heille.

Jos haluatte kaataa sahatun puun on sähköjohtojen läheisyydessä tehtävässä kaadossa on latvasahauksesta huolimatta noudatettava erityistä varovaisuutta. Lisätietoa turvallisuudesta löytyy Tukesin verkko-sivuilta ladattavasta ”Tiedä ennen kuin toimit sähköverkon läheisyydessä” -esitteestä.

https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Hengenvaara_esite.pdf

Jos tilallanne ei ole metsää voimajohdon johtoalueella tai voimajohtoalueen ulkopuolisia riskipuita, on tämä ilmoitus sahauksen osalta Teille aiheeton.

Pyydämme Teitä siitä huolimatta tutustumaan liitteen ohjeisiin turvallisesta toiminnasta voimajohdon läheisyydessä.

 

Lisätietoa :

Information på svenska

 

Kartta, sahattavat johto-osuudet ( sahattavat osuudet merkitty punaisella)

 

Tapio ohjekortti, reunametsien hoito (ladattava PDF tiedosto)

Yhteystiedot

Lisätietoja toimenpiteistä antaa:

Jouko Kemppi puh

040 187 8084

info@heliwest.fi

tai

Vaasan Sähköverkko OY

Jarno Paavola,

06 324 5295,

Jarno.Paavola (at) vaasansahkoverkko.fi

 

Helikopteri nostotyöt saaristorakentamiseen

Helikopteri hoitaa saarirakentamisen nopeasti, kustannustehokkaasti ja luontoa vahingoittamatta vaikeisiinkin paikkoihin.

Maksimipainomme on n. 1250 kg jonka takia voimme suorittaa erilaisten rakennustarvikkeiden siirron ongelmitta.

Teemme erilaisia helikopteri nosto- ja asennus töitä saaristoon ja vaikeakulkuisiin kohteisiin.

Vi betjänar även på svenska!

Ole yhteydessä meihin