Helikoptersågning på ett säkert sätt nära bostadsområden

Sågprojektet i Carunas  nätverk blev färdigt i förtid

På grund av den detaljerade planeringen var det gemensamma sågningsprojektet med Caruna färdigt utan problem och före planerad tid.

Sågning i ett tätbefolkat område har sina utmaningar och vi fick återigen utnyttja vår erfarenhet av över 23000 sågningstimmar när vi sågade i mitten av bebyggelse i Finlands näst största stad Esbo.
Det gemensamma sågningsprojektet med Caruna visade hur tätt samarbete mellan parterna och detaljerad planering möjliggör säker helikoptersågning även i en stadsmiljö.

El- och säkerheten för omgivningen säkerställdes  av fyra personer som såg till att människor och husdjur hör ett tillräckligt långt avstånd från såghelikoptern. Förutom personal som följde med helikoptern bemannades  landningszonen av en person som övervakade zonen och fyllde på bränsle i helikoptern.

Förplaneringen fokuserade på aktiv kommunikation utöver säkerhetsfrågor. Boende inom sågningsområdet fick information genom personliga brev, sms och även genom digitala och tryckta medier.

Noggrann planering hindrade överraskningar och tätt samarbete möjliggjorde slutförandet i förtid. Carunas ursprungliga beslut att använda helikopterkvistning grundade sig på projektets snabba genomföring utan att stänga av elförsörjning och att störningar för invånarna minimeras.

Trots den ambitiösa tidtabellen äventyrades inte kvaliteten. Kvistningen gjordes noggrant, och inga grenar lämnades hängande på kraftledningarna. Växtligheten under linjerna togs bort manuellt. När träd och vegetation rensas minskar risken för skogsbränder på grund av kortslutningar.

”Vi har sågat på liknande platser runt om i Europa, men stadsmiljöer har alltid sina kommunikations- och säkerhetsutmaningar. Ett framgångsrikt projekt måste göras i nära samarbete med kunden, och nätverksbolaget måste också delta aktivt och vara intresserad av utveckling. Ett stort tack åt Caruna för detta. ” berättar utvecklingsdirektör Jan-Erik Luther.

”Vi beslöt oss för att använda helikopterkvistning i Esbo-området  på grund av en tillförlitlig och problemfri tjänst. Bostadscentret är en utmanande miljö på grund av den stora befolkningstätheten och trafik, men med god kommunikation och samarbete gick projektet snabbare än planerat. På basen av kundundersökningen betraktades helikopterkvistning generellt av kunderna som en bra röjningsmetod och var därmed ett framgångsrikt val. ” Säger underhållschef Petteri Palmumaa från Caruna Oy.


Helikoptersågning brevid en motionsbana