Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2018

Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2018

 

På grunn av at det er flere linjestrekk med ulike størrelser som skal befares, vil det bli flyvning flere ganger  i samme område.

Flyplan:

Flyplanen oppdateres løpende.

 

Kommune Planlagt flyving (dato) Ferdig (ja/nei)
Risør 12. Juni Ja
Tvedestrand 12. Juni Ja
Froland (syd) 12. juni Ja
Arendal 12. juni Ja ( testflyg 17. juli)
Grimstad 16. juni Ja
Lillesand 16. Juni Ja
Kristiansand 16. juni Ja
Sogndalen 19. juni Ja
Søgne 19. juni Ja
Froland ( nord) 19. juli Ja
Birkenes 23. Juli Ja
Iveland 23. Juli Ja
Vennesla 23. Juli Ja
Lindesnes 24. og 25. Juli Nei
Marnardal 24. og 25. Juli Nei
Songdal 24. og 25. Juli Nei
Audnedal 24. og 25. Juli Nei
Lyngdal 25. og 25. Juli Nei
Kvinesdal 25. og 26. Juli Nei
Haegebostad 25. og 26. Juli Nei
Flekkefjord 25. og 26. Juli Nei
Froland øst Ikke ferdig planlagt Nei
Farsund Ikke ferdig planlagt Nei
Audnedal Ikke ferdig planlagt Nei
Åmli Ikke ferdig planlagt Nei
Vegårshei Ikke ferdig planlagt Nei
Gjerstad Ikke ferdig planlagt Nei
Nissedal Ikke ferdig planlagt Nei
Sirdal Ikke ferdig planlagt Nei
Bygland Ikke ferdig planlagt Nei
Valle Ikke ferdig planlagt Nei
Bykle Ikke ferdig planlagt Nei
Evje og Horness Ikke ferdig planlagt Nei
Åseral Ikke ferdig planlagt Nei

Kontaktinfo

info@heliwest.fi

For akutte henvendelser:

Telefon +47 906 32 888