Toppsågningar i Carunas 110 kV nätverk september-november 2018.

Toppsågningar i Carunas 110 kV nätverk november 2018- januari 2019

Under uppdrag av Caruna  toppsågas riskträd  nära kraftlinjer. Riskträden har identifierats med hjälp av lasersnkanning  och kan skada Carunas 110 kV (kilovolt)  kraftledningar ifall de faller mot linjen.

Finlands största eldistributionsföretag  Caruna ansvarar för  cirka 672 000  privata och företagskunders elförsörjning . Caruna innehar även ett högspännings (110kV) el-distributionsnätverk   på en läng av ca  2050 km . Strömnätet utvecklas och underhålls kontinuerligt för att säkerställa ostörd strömförsörjning och elektrisk säkerhet.

Caruna har beställt från Heliwest Oy toppsågning i transmissionsledningens kantzon och i vissa fall utanför den. Arbetet görs med hjälp av  helikopter toppsågning, i vilken riskträdtoppar kapas  till den del som riskerar elsäkerheten . Träden kapas inom och utanför kantzonen enligt behov från laser analyser.

Målet är att uppnå och bibehålla status som krävs av elmarknadslagen 50 §, där strömförsörjningen inte störs av  träd som faller på kraftledningar. De åtgärder som nu vidtas kommer att säkerställa tillförlitligheten av elförsörjningen under de kommande 5 till 10 åren och huvudsakligen behöver inte träden heller  kapas  de kommande 5 till 10 åren. Åtgärderna minskar  inte trädets tjockleks tillväxt  och minskar ej skogens värde.

 

 

Bild, Träd som överstiger inlösengränsen och andra träd  som kan nå linjen vid t.ex storm kapas för att säkerställa elförsörjningens tillförlitlighet

Ifall träden inte går att behandla med helikoptersågning, kommer riskträden att fällas manuellt med hjälp av skogshuggare. De fällda träden förblir på fällstället för  markägarens  utnyttjning.
Kapningen sker under perioden augusti-november 2018. På grund av fallande trädtoppar ber vi att ni håller ett säkerhetsavstånd på 90 minst meter till helikoptern.
Vi rekommenderar att följa länken till säkerhetsanvisningarna som finns på denna sida.

OBS!

Håll  90 meters skyddsavstånd till helikoptern och rapportera din vistelse till nedanstående kontaktperson .

I närheten av helikoptern är minimi skyddsutrustning  varselfärgad  väst / jacka och hjälm.

 

Instruktioner åt fastighetsägaren

Informera oss ifall ni har ljudkänsliga husdjur ( t.ex hästar, får eller pälsdjur) nära kraftledningen som skall hanteras.
Vi ber er även informera eventuella hyresgäster på er fastighet om sågningarna.

Ifall ni önskar fälla de toppsågade träden, kan ni göra det vid en lämplig tidpunkt efter sågningen.
Särskild försiktighet bör utövas vid fällning av träd nära ellinjer, mera information finns även i broschyren  som kan laddas ned från Tukes webbsida:

https://tukes.fi/documents/10197/8647605/Hengenvaara_esite.pdf

Ni behöver inte heller ta till åtgärder ifall er fastighet är utan riskträd nära kraftledningen eller i dess närområden.
Läs dock de bifogade anvisningarna för vistelse  nära elnätet.

Mera information:

Karta, linjesektioner som skall sågas (sektioner som skall sågas markerade med rött)

 

Tapio guidekort, vård av skog nära kraftlinjer (nedladdningsbar PDF-fil endast på finska)

Information på finska

 

 

Kontaktinformation

För mer information om åtgärderna, vänligen kontakta:

Olavi Koskinen tfn 044 9817879 / Jouko Kemppi tfn 0400618014

info@heliwest.fi ( även på svenska)

eller

Petteri Palmumaa

Kunnossapitopäällikkö, Caruna

 

Med vänliga hälsningar,

Heliwest Oy och Caruna Oy