VOKKS Nett kvisting av kantskog

Mandag 14. januar starter VOKKS Nett kvisting av kantskog langs flere kraftlinjer ved bruk av helikopter med hengende sag. VOKKS Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd og gi kundene en sikker strømforsyning. Helikopterkvistingen er en del av dette.

Helikopteret flyr i forholdsvis lav høyde og med sakte fart, og på grunn av støy kan dyr reagere på dette. For å ivareta sikkerheten ber vi alle om å holde en avstand på minst 90 meter fra helikopteret under arbeidet. Bruk av droner i nærheten av helikopteret er livsfarlig for piloten og ikke tillatt.

Kvistingen kan medføre korte strømavbrudd.

Strekningene som skal kvistes er Åvella-Fluberg Bru på Vestsida og Dokka – Hov via Svingvoll, Bergegarda og Lausgarda. Varighet er fra nå og opptil 4 uker. 

Det er det finske selskapet Heliwest OY som skal utføre arbeidet.

https://www.youtube.com/watch?v=HOOuKzRFOgY

Kontaktperson VOKKS Nett AS: Øyvind Slethei, 959 69 506, oyvind.slethei@vokks.no
Kontaktperson Heliwest: Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther@heliwest.fi

Projektet ferdigt i februari 2019