Helikoptersågen flyger ovanför Esbo och Kyrkslätt 25.3–18.4.

Vi sågar åt Caruna grenar och träd i närheten av ellinjen med hjälp av helikopter. Regelbunden sågning minskar chansen för avbrott orsakade av träd och förbättrar kvaliteten på elleveransen

Helikoptersågen kan man se på olika ställen runt om Esbo och Kyrkslätt. Sågningsområdet betonas utanför Ring III:an mellan Korpilampi och Veikkola samt via Evitskog till Obbnäs. Jobbet påbörjas under måndagen den 25.3 och avslutas senast torsdagen 18.4.

För att kunna ta hänsyn till fåglarnas häckningstid, i början av april, påbörjas helikoptersågningen först på naturskyddsområden som t.ex. Noux, Oitans och kustområdena.

– Vi vill skydda fåglarnas häckningsro så gott som möjligt genom att undvika störningar på häckningsområdena, säger Carunas underhållschef Petteri Palmumaa.

 

Sågningsställena är belägna inom det förmörkade området i kartan.

Sågning av kvistar och träd är en viktig del av underhållndet. Helikoptersågning är under korrekta omständigheter ett effektivt sätt att göra detta. Ett exempel på sådan omständigheter är när kvistarna är belägna högt upp från markytan.

Helikoptersågningen utförs tillsammans med vår partner Heliwest. Åtgärderna utförs på medelspänningslinjen som har tre stycken ledare och har en spänning på 20 kilovolt. På bilden nedan kan du se helikoptern såga grenar bredvid en typisk medelspänningslinje.

Ifall sågningen inte kan utföras med helikopter så görs röjningen senare på annat vis. Till exempel växtlighet som befinner sig under luftlinjerna tas bort nedifrån.

Kvistar och andra rester som orsakats p.g.a. sågningen tillhör fastighetsägaren. På gårdsområden och allmänna platser, som t.ex. parker, så strävar vi efter att samla alla rester i högar. På andra områden lämnas resterna i terrängen för fastighetsägarens användning. Vi lämnar inte rester på vägar, stigar, åkrar, diken eller dikeskanter, staket eller kvarhängande i träd.

Det kan även synas el entreprenörer i närheten av arbetsplatserna och på de lokala fastigheterna. Deras uppgift är att upprätthålla säkerheten samt städa undan rester som orsakats av sågningen. Elektrikerna deltar även i linjereparationerna vid behov.

För att upprätthålla säkerheten så ber vi om att det hålls en distans på minst 90m till helikoptern. Det är absolut förbjudet att använda obemannade flygfarkoster samt drönare i närheten av arbetsplatserna.

Detta kan orsaka korta strömavbrott i området.

Tillägsinformation:

Caruna: https://www.caruna.fi/sv/nyheter/helikoptersagen-flyger-ovan-om-esbo-och-kyrkslatt-den-253-184

Läs mer om helikoptersågningen!

Dick Lindholm, 040 552 2122, dick.lindholm(a)heliwest.fi
Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther(a)heliwest.fi