Asutuskeskuksen lähellä voi kokenut sahata turvallisesti

 Yksityiskohtaisen ennakkosuunnittelun ansiosta Espoossa Carunan kanssa tehty raivausprojekti sujui ongelmitta ja päättyi etuajassa.

Tiheästi asutulla alueella sahaamisessa on omat haasteensa ja pääsimme jälleen kerran hyödyntämään yli 23 000 raivaustunneista saamaamme kokemusta sahatessamme Espoossa lähellä asutuskeskusta.

Carunan kanssa tehty raivausprojekti osoitti, kuinka hyvällä yhteistyöllä ja yksityiskohtaisella suunnittelulla asutuksenkin keskellä voidaan sahata turvallisesti.

Sahattaessa turvallisuutta oli varmistamassa parhaimmillaan neljä henkilöä ja huolehtimassa, että katsojat pysyvät riittävän kaukana työkohteesta. Yksi henkilö piti aina laskeutumispaikkaa vapaana ja tankkasi helikopteria.

Ennakkosuunnittelussa otetettin turvallisuuden lisäksi erityisesti huomioon tiedottaminen. Alueen asukkaille jaettiin tietoa henkilökohtaisten kirjeiden ja yhteydenottojen lisäksi nettisivustoilla ja mediassa.

Huolellisen suunnittelun ansiosta yllätyksiä ei tullut ja yhteistyöllä projekti toteutettiin suunniteltua nopeammin. Caruna päättyi helikopteriraivaukseen juuri siksi, että projekti on nopea ja häiriö asukkaille mahdollisimman pieni.

Kunnianhimoisesta aikataulusta huolimatta raivauksen laadusta ei tingitty. Raivaus tehtiin huolellisesti eikä linjojen päälle jätetty kasvua roikkumaan. Linjojen alla oleva kasvusto poistettiin käsityönä. Kun linjoilla ei ole puita, niin kesäaikana esimerkiksi maastopalon sattuessa sähkökatkon riski on pienempi.

”Olemme sahanneet ympäri Euroopan vastaavia kohteita, mutta kaupunkiympäristössä on aina omat tiedottamis- ja turvallisuushaasteensa. Onnistuminen vaatii siksi tiivistä yhteistyötä ja myös verkkoyhtiön aktiivista osallistumista ja kehityshalukkuutta. Tästä erityiskiitos Carunalle”, kiittää Heliwestin kehitysjohtaja Jan-Erik Luther.

”Luotettavan ja häiriöttömän palvelun varmistamiseksi päädyimme Espoon alueella helikopteriraivaukseen. Asutuskeskus on haastava ympäristö suuren asukastiheyden ja vilkkaan liikenteen vuoksi, mutta hyvällä viestinnällä ja yhteistyöllä projekti sujui ennakoitua nopeammin. Palautteiden perusteella helikopteriraivaus oli pääsääntöisesti myös asiakkaiden mielestä hyvä raivaustapa ja täten onnistunut valinta.” , toteaa kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaa.

Sahausta pyöräilytien vieressä