Oksimme Elenian 20 kV johtoalueita Jämsässä ja Kuhmoisissa 1.10-2018.–15.12.2018 ( Projekti valmis)

Projekti on valmis, kiitäämme Elenian asikkaita hyvästä yhteistyöstä!

Oksimme helikopterilla puustoa Elenian 22kV johtoalueilta Jämsän Arvajan alueella ja Kuhmoisissa Haukkasalo-Harjunsalmi-Kärpänkylä-Tehinniemi alueilla 1.10-2018.–15.12.2018 .

Raivauksella poistetaan myös sähköjohdon yläpuolella olevat oksat, jotka saattavat häiritä sähköjakelua.

 

Raivauksessa puustoa joudutaan oksimaan mahdollisesti myös piha-alueilta. Raivaus perustuu sähköturvallisuusmääräyksiin ja kuuluu toimenpitei­siin, joilla parannamme sähkönjakelun varmuutta.

Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Pyy­dämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä urakoitsijaamme, jos raivaukselle on erityisiä esteitä.

Työkohteen ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu myös alamiehiä joidenka tehtävänään varmistaa turvallisuus.

Mikäli raivausta ei voida suorittaa helikopterilla, tehdään raivaus myöhemmin jollain toisella tavalla. Esimerkiksi ilmajohtolinjan alapuolella sijaitseva kasvusto poistetaan maasta käsin.

Turvallisuussyistä  pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhyitä sähkökatkoja.

Töitä tehdään mahdollisesti myös viikonloppuisin.

Pahoittelemme raivaustyöstä aiheutu­vaa haittaa.

 

Lisätietoja:

Heliwest Oy

info@heliwest.fi

puh : 0400618014

 

Kartta sahattavista alueista: