Miksi raivata helikopterilla?

Hoitamalla metsää raivaamalla puiden oksat pois sähkölinjojen vierustoilta estetään sähkökatkoja ja maastopaloja sekä varmistetaan johtojen käyttöturvallisuus.

Sen lisäksi että sähköt ovat päällä on helikopterilla tehtävän raivaustyön hyödyt seuraavat:

 • Puut sahataan latvasta alaspäin:
  • Ei roikkuvia oksia
  • Muuttaa puun tasapainoa, jolloin puu kaatuu pois linjalta.
  • Linjojen kunto voidaan tarkastaa samalla, kun oksat eivät peitä linjaa.
  • Johtojen päälle kaartuvat nuoret puut voi katkaista
 • Sopii vaikeakulkuiseen maastoon
 • Aluskasvillisuus ei vahingoitu, kun työ tehdään ilmasta käsin.
 • Raivaus on tehokasta ja siksi meluhaitta on lyhytaikaista
 • Sahaus ei vaadi toimenpiteitä alueen asukkailta tai verkkoyhtiöltä
  • Alamies seuraa kopteria ja huolehtii osaltaan turvallisuudesta

Helikopterilla tehtävässä metsänhoidossa otetaan aina huomioon
metsälain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093
ja
luonnonsuojelulain http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 määräykset.