Alaraivaukset

Raivaamme puuston metsurintyönä myös ilmajohtojen alta ja korjaamme myös myrskytuhopuut linjoilta turvallisesti. Raivauksen yhteydessä korjataan myös pienempiä vikoja ja voidaan tarkistaa mm.  harusmerkit, hengenvaarakilvet ja  pylväshatut.