Heliwest rydder kvist for Agder Energi Nett langs høyspentnettet med helikoptersag.

Helikoptersaging langs høyspentlinjene

For å sikre strømforsyningen vil Agder Energi Nett rydde kvist langs høyspentnettet med helikoptersag.

Arbeidet vil starte opp slutten av oktober, og skjer på utvalgte høyspentlinjer i et område som strekker fra Kristiansand til Arendal, og opp mot Åmli. Dette gjøres for å vedlikeholde sikkerhetsavstandene fra vegetasjonen og strømførende linjer, samt gjøre kantskogen sterkere for vind og snø. Under arbeidet vil det forekomme støy fra helikopteret, og man vil høre sagbladene skjære i greinene. Vi har mannskaper på bakken som følger arbeidet, og som ivaretar sikkerheten slik at ingen er i nærheten når det skjæres.

LES MER