Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2020

Inspeksjonsflyvninger Agder Energi Nett 2020

De fleste områder vil få besøk av helikopteret to ganger (forskjellige dager). Den første gangen flyr vi over de minste høyspentlinjene (distribusjonsnettet) og den andre gangen flyr vi over de største høyspentlinjene (Regionalnettet). Vi inspiserer ikke lavspentnettet som går inn til det enkelte hus.

Flyplan: 

Flyplanen oppdateres løpende.

 

Sted Planlagt flyving  Kommentar
Åmli Ferdig
Nissedal Ferdig
Froland Ferdig
Vegårshei Ferdig
Risør Ferdig
Gjerstad Ferdig
Tvedestrand Ferdig
Birkenes Ferdig
Froland (syd) Ferdig
Bygland
Ferdig
Valle Ferdig
Bykle Ferdig
Arendal Ferdig
Grimstad Ferdig
Sirdal Ferdig
Lillesand Ferdig
Kristiansand Ferdig
Songdalen Ferdig
Søgne Ferdig
Iveland Ferdig
Vennesla Ferdig
Evje Ferdig
Åseral Ferdig
Audnedal Ferdig
Lyngdal Ferdig
Kvinesdal Ferdig
Hægebostad Ferdig
Flekkefjord Ferdig
Marnardal Ferdig
Farsund Ferdig
Lindesnes Ferdig

 

Kontaktinfo:

Administrasjon :info@heliwest.fi

Operativt : Per-Ivar@Sandenconsulting.no

For akutte henvendelser:  Telefon +47 952 04 900