Helikoptersaging Agder Energi Nett

Helikoptersaging langs høyspentlinjene

Agder Energi Nett arbeider kontinuerlig med å forbedre linjeryddingen ved våre høyspentlinjer. Dette er svært viktig for å unngå strømutfall ved ekstremvær som eksempelvis store mengder våt og tung snø.

For å sikre strømforsyningen vil Agder Energi Nett starte opp med helikoptersaging fra uke 44 i 2019 både i Aust- og Vest-Agder. Dette gjøres for å vedlikeholde sikkerhetsavstandene fra vegetasjonen og strømførende linjer, samt gjøre kantskogen sterkere for vind og snø. Under arbeidet vil det forekomme støy fra helikopteret, og man vil høre sagbladene skjære i greinene. Vi har mannskaper på bakken som følger arbeidet, og som ivaretar sikkerheten slik at ingen er i nærheten når det skjæres.

Les mer på Agder Energi Netts  hjemside

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte:
E-post: info@heliwest.fi
telefon: +47 952 04 900