Köp inte bara helikoptersågning, tänk på arbetsmodellen

Effektivitet, säkerhet och kvalitet i helikoptersågning kommer inte per automatik. De är istället ett resultat av kontinuerlig förbättring.

När vi beslöt oss för att fokusera på tjänster för elnätsföretagen, började vi samtidigt att utveckla en arbetsmodell som ger oss möjlighet att möta kundernas krav.

Vår arbetsmodell har förfinats under de senaste åren. Idag använder vi den för att vägleda och följa vad vi gör som helhet.

Vår modell beskriver allt i detalj, t.ex. sågningsprocesser och dess delprocesser. Den definierar också målen, ansvarsområdena och behoven klart.

Modellen vägleder det dagliga arbetet för alla anställda hos Heliwest, så att vi kan förutse framtiden och bemöta förändringar i våra kunders arbetsmiljö på ett kontrollerat sätt.

”Vår ambition växer och vårt mål är inte att bara att tillgodose, utan överträffa kundernas förväntningar genom att arbeta på ett högkvalitativt, säkert och effektivt sätt”, säger utvecklingsdirektör Jan-Erik Luther.

Ett resultat av detta långsiktiga konsekventa arbete för att utveckla aktiviteterna är att Heliwest har beviljats ISO 14001-certifiering.

Elementära byggstenar i Heliwests arbetsmodell:

Personal och utbildning

 • Alla personer med olika tjänster inom organisationen har nödvändiga kvalifikationer och möjligheten att påverka.
 • Alla deltar i den årliga utbildningen, och därmed har vi som organisation de bästa tänkbara möjligheterna att tillhandahålla tjänster till våra kunder.
 • Utbildning ger våra anställda möjlighet att känna sig säkra i ett utmanande arbete, där sömlöst samarbete är viktigt.
 • Kunden och underleverantörens personal får också nödvändig utbildning för att arbeta säkert och effektivt.

 

Helikoptrar och sågutrustning

 • Vi har definierat vilken typ av helikoptrar vi använder. Varje helikopter är utrustad för att lämpa sig optimalt för arbetet.
 • Vi började utveckla sågutrustning redan från starten. Utöver säkerhet och tillförlitlighet, så måste skärytan vara vass, framför allt när grenar och trädtoppar ska kapas, så att inte sågen sliter av dem.

 

Vår modell – starta upp processer

 • För oss har utvecklingen inte enbart handlat om anpassning av detaljer inom olika arbetsområden, utan fokusering på ett helhetsgrepp.
 • Processer som inte bara finns i våra huvuden utan som dokumenteras och tolkas på samma sätt av oss alla.
 • Sedan början har vår grundläggande princip varit att starta upp sågning. Inga avbrott av distributionen behövs. Och eftersom användning inkluderar elektricitet, är utbildning också grundläggande

 

Arbetsmodell – den digitala processen

 • Vi utvecklar kontinuerligt vad teknik och arbetsmiljö möjliggör.
 • Vi har utvecklat en digital process där vi kan vägleda såghelikoptern exakt efter digital data. Denna process ger oss möjlighet att t.ex. såga trädtoppar med centimeterprecision.

 

Forskning och utveckling

 • Sedan start har fokusering på hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ – health, safety, environment, quality) och förbättrad effektivitet resulterat i mer målinriktade insatser och fört utvecklingen av vår arbetsmodell framåt.
 • Vi följer feedback holistiskt och på ett samordnat sätt. På så vis vet vi var vi ska ägna mer uppmärksamhet och vad vi måste anpassa och utveckla i vår arbetsmodell eller byta våra verktyg.

 

Sist men inte minst, vi har en stark företagskultur och är stolta över vårt arbete!

Kontakta oss ifall du vill höra mera!