Varför helikopterröjning?

Genom att röja bort trädgrenar från el-linjer förhindras strömavbrott och bränder, samtidigt säkerställs linjens säkerhet för omgivningen.

Bortsett från faktumet att strömmen är på, har helikopterröjning även andra fördelar:

 • När grenar sågas från toppen nedåt:
  • Inga hängande grenar på el-linjen
  • Ändrar balansen i trädet så att träden lutar bort från linjen.
  • Linjens skick kan kontrolleras lättare när grenarna inte täcker linjen.
  • Unga träd som böjer sig över kablarna kapas av för att hindra elavbrott och snöbelastning
 • Lämplig metod för svår terräng
 • Vegetationen under linjerna skadas ej när arbetet görs från luften
 • Kortvarigt oljud eftersom arbetet framskrider med rask takt
 • Sågandet kräver inga åtgärder från invånarna i området.
 • En elmontör följer helikoptern och tar hand om bl.a säkerheten.

 

Skogsbruk ( i Finland) med helikopter tar alltid hänsyn till:

Skogsrätt http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961093

och

Naturskyddslagen http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19961096