Inspektionsflygning

– Förhandsinspektioner och storminspektioner med  special software
– LIDAR och foto inspektioner med tillväxt prognoser och detaljerade foton
– Utförs med bl.a. MD-500 eller R-44 maskiner
– Flera tiotusen kilometer per år